دست نوشته

دست نوشته شهید

سلام بر تو ای شلمچه، ای مشهد شهیدان
...شلمچه ما به دیار تو آمدیم. همان جایی که ملائک خاکش را تا عرش برده‌اند و معصومین برآن نظر دارند. تو سرزمین عشق و ایمانی ...
اما شلمچه! ما این بار محزون‌تر از گذشته آمده‌ایم. غمگین و دل‌خسته در سالگرد پیر می‌فروش آمده ایم. آمده‌ایم تا یاد بچه‌هایی را که مردانه بر روی خاکریزهایت جنگیدند و گمنام شهد شیرین شهادت را نوشیدند زنده نگه داریم.
...پس از مدت‌ها باز سعادت یافتیم تا بار دیگر روح سرخ تو را ببینیم
...شلمچه آمدیم تا از آب پاک آغشته به خون شهیدانت وضو سازیم و بر خاک مطهرت نماز گذاریم. هنگامی‌که سر به خاکت می‌گذاریم به یاد سروهایی می‌افتیم که بی‌جان در گوشه و کنار خاکریزهایت تکیه داده بودند.