دستنوشته

چون این جنگ تمام شد عده‌ای که کم به جبهه رفته بودند ناراحت بودند که چرا بیشتر در جبهه شرکت نکردند، و عده‌ای که اصلا نرفتند البته افرادی که معتقد به خدا و ارزش جبهه هستند،‌ بسیار پشیمانند که چرا خداوند به آنان اصلاً توفیق شرکت در جبهه و این سعادت عظیم را نداد و من تا زنده هستم خدا را از این نعمت عظیم شکر می‌کنم، که این توفیق را به من داد تا مدتی در راه خودش با دشمنان اسلام در جبهه حضور داشته باشم و با آنان مبارزه کنم و از این ناراحت هستم که چرا نتوانستم کاملاً تمام این روزها را در این دانشگاه الهیات و ایمان شرکت کنم چون به قول امام (ره)، این جنگ برای ملت ایران یک نعمت بود چرا که ما توانستیم در این جنک انقلاب خود را به تمام جهان صادر کنیم و پرده از روی این جنایتکاران و جهانخواران برداریم و قدرت اسلام را به دنیا نشان بدهیم و همانطور که پیامبر (ص) به اصحاب خود که
از جبهه برگشته بودند فرمودند:«جهاد اصغر تمام شد و حالا وقت جهاد اکبر است و اصحاب سوال کردند که مگر جهادی هم بزرگتر از جنگ با دشمن است و پیامبر (ص) فرمودند:«بله، جهاد با نفس اماره و مبارزه با تمام گناهان. که مبارزه با نفس اماره بسی مشکلتر از جهاد در جبهه است "ما باید طبق فرموده پیامبر اسلام و بعد از 8 سال دفاع مقدس در برابر دشمنان اسلام به مبارزه بانفس اماره و شیطان بپردازیم تا همانطور که در جنگ توانستیم در مقابل دشمنان سربلند بیرون بیاییم و دشمنان خارجی را در جنگ نابود کنیم و پیروز شویم با همان اعتقاد و ایمان می‌تواینم بر دشمنان خارجی غلبه کنیم و مخالفان ضد انقلاب اسلامی را از این کیان ناامید کنیم و به ساختن هرچه بیشتر میهن اسلامی بپردازیم و در پایان با اعمال صالح هم برای این دنیا مفید باشیم و هم بتوانیم خدا را از خود راضی کنیم و آخرتی آباد و با سعادت داشته باشیم و به گفته رسول‌اکرم (ص) جامه عمل بپوشانیم که فرمودند :«از جوانی تا گور دانش بجویید و همانطور که در جنگ با اراده قوی با سختی‌ها مبارزه کردیم باز اراده کنیم که در درس ‌خواندن هم بتوانیم موفق باشیم تا با رسیدن به درجات بالای علمی بتوانیم به ایران و اسلام خدمت مخلصانه کنیم. انشا‌الله و السلام