خانه / تفحص شهدا / مفقودین

تعریف و تاریخچه

در هنگام جنگ تحمیلی هشت ساله، تعدادی از رزمندگان اسلام به دلایل گوناگون از جمله به اسارت در آمدن رزمندگان و عدم امکان جابجایی و انتقال ابدان شریف شهدا (به دلیل نامساعد بودن وضعیت جغرافیایی مناطق عملیاتی، حجم آتش دشمن و...)، هویت‌شان نامعلوم و به اصطلاح «مفقودالاثر» ماندند.
در همان سال‌ها و پس از آن، تلاش‌های فراوانی برای شناسایی و کشف بازماندگان جنگ صورت گرفت، اما تعدادی از آنان در جریان تبادل اسرا و شهدا و طی «عملیات تفحص» شناسایی و برخی همچنان مفقودالاثر تلقی شدند.
با اتمام بحث تبادل اسرا و بازگشت آزادگان به میهن اسلامی و بررسی‌های بوجود آمده، در سال 1384 با اعلام رسمی بنیاد شهید، رزمندگان عزیزی که ابدان شریف‌شان کشف و شناسایی نشد به عنوان «شهید» و «مفقودالجسد» معرفی گردیدند.
واژه «مفقود» در ادبیات دفاع مقدس به شهیدان عزیزی اطلاق می‌گردد که پیکرهای مطهرشان در مناطق عملیاتی و معرکه‌ی جنگ باقی مانده و به مواضع نیروهای خودی بر نگشته است.