خانه / نمایش جزییات خبر

آقای آهنگر! سروها را زیر آب خفه نکنید

آقای آهنگر! سروها را زیر آب خفه نکنید
اگر خانواده شهدای مفقود الاثری که تاکنون با اعتماد به نظام و بچه‌های تفحص، دیدن اسناد متقن و بعضاً آزمایش دی ان ای پیکر شهید شان را می‌پذیرفتند؛ حالا با دیدن این فیلم همگی به این روند شک کنند، حَرَجی بر آنان نیست.