خانه / نمایش جزییات خبر

پیکر طیبه 15 شهید دوران مقدس متعلق به 4 استان کشور شناسایی گردید

پیکر طیبه 15 شهید دوران مقدس متعلق به 4 استان کشور شناسایی گردید
هویت پیکر مطهر 15 شهید تازه تفحص شده متعلق به استان های خراسان رضوی، خوزستان، کرمان و مازندران که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیده‌اند، شناسایی و مشخصات آنان اعلام شد.
به گزارش پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی تفحص شهدا به نقل از روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر طیبه و نورانی 15 شهید دوران دفاع مقدس استان های خراسان رضوی ، خوزستان، کرمان و مازندران شناسایی گردید.
اسامی و مشخصات این شهدا به شرح ذیل است:

استان خراسان رضوی:

شهید غلامعلی صیدی
شهید غلامعلی صیدی ، فرزندحبیب الله، متولد 25 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید حسن سلیمانی
شهید حسن سلیمانی ، فرزندعلی اکبر، متولد 25 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید محمد جواد حسن زاده فهیمی
شهید محمدجواد حسن زاده فهیمی ، فرزندشکرالله، متولد 44 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید مجید پیاده امرغان
شهید مجید پیاده امرغان ، فرزندرمضان، متولد 43 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید محمد رضا حیدری
شهید محمدرضا حیدری ، فرزندرحمان، متولد 43 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 63 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید سید حسین پورمحمدی 
شهید سید حسین پورمحمدی ، فرزندسیدحسن، متولد 45 ، اعزامی از استان خراسان رضوی  می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان خوزستان:

شهید رضا شجاعی
شهید رضا شجاعی ، فرزند مندنی، متولد 41 ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید سید ماندنی موسوی
شهید سید ماندنی موسوی ، فرزند سیدحمدالله، متولد 43 ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال 62 به جنگ اعزام و در عملیات خیبر ؛ منطقه عملیاتی مجنون به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید عبدالکریم کجباف
شهیدعبدالکریم کجباف ، فرزند محمد مهدی، متولد 46 ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال 65 به جنگ اعزام و در عملیات کربلای 4 ؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید غلامحسین دیمی 
شهید غلامحسین دیمی ، فرزند حسن، متولد 40 ، اعزامی از استان خوزستان می باشد که در سال 61 به جنگ اعزام و در عملیات رمضان ؛ منطقه عملیاتی شرق بصره" کتیبان"به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان کرمان:

شهید محمدعلی صادقی
شهید محمدعلی صادقی ، فرزند حسن، متولد 21 ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال 63 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید عباس اسدی پورگوکی
شهید عباس اسدی پورگوکی ، فرزند ماشالله، متولد 37 ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال 63 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید اسماعیل هنری
شهید اسماعیل هنری ، فرزند محمدحسین، متولد 21 ، اعزامی از استان کرمان می باشد که در سال 63 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

استان مازندران:

شهید کریم بهمنی
شهید کریم بهمنی ، فرزند رجبعلی، متولد 45 ، اعزامی از استان مازندران می باشد که در سال 63 به جنگ اعزام و در عملیات بدر ؛ منطقه عملیاتی شرق دجله به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
شهید علی اکبر آویش
شهید علی اکبر آویش ، فرزند رضا، متولد 35 ، اعزامی از استان مازندران می باشد که در سال 65 به جنگ اعزام و در عملیات کربلای4 ؛ منطقه عملیاتی ام الرصاص به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
۲۶ تیر ۱۳۹۶
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۶
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید