خانه / نمایش جزییات خبر

گزارش تصویری/ آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس

گزارش تصویری/ آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 15   
آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 15  
آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 16  
آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 13  
آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 12  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 9  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 8  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 7  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 5  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 4  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 3  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 2  

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 1

آیین استقبال از پیکر مطهر ۱۶۰ شهید دفاع مقدس 11

۲۲ اسفند ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید