خانه / نمایش جزییات خبر

بخشی از دشواری های تفحص شهدا در جزیره سهیل عراق به روایت فیلم و عکس

بخشی از دشواری های تفحص شهدا در جزیره سهیل عراق به روایت فیلم و عکس
دقیقاچندروزقبل وهمزمان با سالروزعملیات کربلاچهار پیکرهای طیبه پنج تن ازشهدای کربلای چهار بعداز سی سال درجزیره سهیل عراق کشف می شود ولی متعاقب آن بیل مکانیکی درباتلاق فرومی رود ودرحالی که تلاش های اولیه برای بیرون کشیدن آن بی نتیجه می ماند،دوستان درصدد برمی آیندبا بلدوزرجاده ای بزنند تابتوانندبه بیل مکانیکی نزدیک شوند
تصاویر و فیلم بخشی از دشواری های تفحص شهداء در جزیره سهیل عراق در دوره اخیر رسیده است. فرورفتن بیل درمنطقه باتلاقی پس از کشف پیکرمطهر پنج شهید به طور واضح نشان دهنده بخشی از این دشواری‌ها است.
بخشی از این تصاویر و فیلم‌ها که به وضوح نشان دهنده دست خداوند تبارک وتعالی در تدبیر و پیش‌برد امور است به شرح زیر است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
در همین ارتباط  سردار باقر زاده فرمانده کمیته جستوی و جوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در گفت و گویی خاطرنشان کرد: بدلیل نداشتن بیل باتلاق بچه های تفحص ناگزیر شدند با همین بیل های مکانیکی معمولی درباتلاق های جزایر اروند رود به کاوش شهداء بپردازند.
وی افزود:  دقیقاچندروزقبل وهمزمان با سالروزعملیات کربلاچهار پیکرهای طیبه پنج تن ازشهدای کربلای چهار بعداز سی سال درجزیره سهیل عراق کشف می شود ولی متعاقب آن بیل مکانیکی درباتلاق فرومی رود و درحالی که تلاش های اولیه برای بیرون کشیدن آن بی نتیجه می ماند،دوستان درصدد برمی آیندبا بلدوزر جاده ای بزنند تا بتوانندبه بیل مکانیکی نزدیک شوند؛ این کار انجام می شود ولی متعاقب آن نیاز بود تا بتوان بیل فرو رفته در باتلاق را از فاصله دور اَکسل کرد و بیرون کشید. با لطف الهی و عنایات شهدا، سیم بکسلی قوی بطول یکصدمترکه از زمان جنگ درمنطقه باقی مانده بود کشف و در نهایت بوسیله بلدوزرو سیم بکسل توانستند بیل تپیده در باتلاق را نجات دهند، بیگمان این هم لطفی دیگر بود از جانب پرودگار مهربان.
سردارباقرزاده در پایان خاطرنشان کرد: ما درتفحص بارها دست خداوند تبارک وتعالی را دیده ایم (لاموثر فی الوجود الا الله) واین مسئله خود به درستی بیانگر مفهوم  توحیداست.
۱۴ دی ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید