خانه / نمایش جزییات خبر

گزارش تصویری/ آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام

گزارش تصویری/ آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام

آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از دو شهید گمنام

آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 17  

آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 16  

آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 18  

آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 15
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 14
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 13
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 12
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 11
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 10
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 9
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 7
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 8
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 6
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 5
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 3
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 2
آماده سازی دانشگاه پیام نور کرج برای استقبال از شهدای گمنام 1

۲۵ مهر ۱۳۹۵
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید