حرم شهدای گمنام دانشگاه ارومیه

استان: آذربایجان غربی
محل خاکسپاری: ارومیه - دانشگاه آزاد ارومیه
تاریخ خاکسپاری: 4/2/1391
تعداد شهدا: 2 شهید بزرگوار