حرم شهدای گمنام دانشگاه صنعتی امیر کبیر

شهر: تهران
محل خاکسپاری: انقلاب - خیابان حافظ - دانشگاه امیر کبیر
تاریخ خاکسپاری: 5/12/1387
تعداد شهدا: 5شهید بزرگوار