حرم شهید گمنام لشگر عملیاتی محرم رشت

شهر: گیلان
محل خاکسپاری: رشت - کیلومتر 5 جاده قزوین - لشگر عملیاتی محرم
تاریخ خاکسپاری: 28/2/1389
تعداد شهدا: 1شهید بزرگوار