حرم شهدای گمنام مسجد جامع رجائی شهر

شهر: البرز
محل خاکسپاری: کرج - رجائی شهر - مسجد جامع رجائی شهر
تاریخ خاکسپاری: 19/4/1384
تعداد شهدا: 5شهید بزرگوار