ثبت نام خادمین راهیان نور
ویژه معراج شهداء
پادگان شهید محمودوند-اهواز

زمان ثبت نام:25 دی ماه لغایت 5 بهمن ماه 93
شماره تماس جهت ثبت نام:
برادران:
604 77 71 0930 - 605 77 71 0930
خواهران:
144 70 23 0933 - 209 70 23 0933
سامانه پیامک:
1445 3000
 
 
شرایط ثبت نام و گزینش:
شرایط فردی پذیرش خادمین محترم شامل موارد:
1- داردی حداقل 18 سال و حداکثر 35 سال سن (متولدین سال های 1358 تا 1375)
2- صحت و سلامت روحی و جسمی
3- اعتقاد و باور به مبانی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
شرایط کلی و نحوه گزینش خادمین:
1- ثبت نام اولیه، تحویل مدارک پس از تأیید اولیه و انجام ثبت نام تکمیلی
2- بازه های زمانی خادمی به این صورت برنامه ریزی و تقسیم شده است:
15 بهمن تا 1 اسفند/   1 اسفند تا 13 اسفند/   12 اسفند تا 25 اسفند/   24 اسفند تا 4 فروردین/   3 فروردین تا 13 فروردین
3- خادمین عزیز می¬بایست در بازه زمانی تعریف شده ورود و خروج نمایند.
4- تمامی خادمین محترم در هر بازه  زمانی می بایست به صورت تمام وقت حضور داشته باشند.
5- اولویت انتخاب نفرات در هر بازه با گزینش (مصاحبه و شرایط فرد) تعیین می گردد.
6- هزینه اعزام،اسکان،تغذیه و بیمه برعهده ستاد خادمین می باشد و رفت و برگشت خادمین نیز به صورت زمینی خواهد بود.
7- خادمین گرامی می بایست در کل برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده حضور فعال و کمال هم کاری و هماهنگی را با مسئولین مربوطه داشته باشند.
8- در هر دوره ی، برنامه های ورود، آموزش و افتتاحیه خادمین عزیز در محل معراج شهدای اهواز برگزار می گردد.
9- خادمین عزیز موظف به رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فعالیت ایشان در دوره
ممانعت به عمل خواهد آمد.
10- متقاضیان می بایست پس از ثبت نام اولیه، مدارک زیر را در تاریخ هایی که اعلام می گردد به ستاد خادمین معراج تحویل نمایند.
الف) 1قطعه عکس رنگی تمامرخ 4*3     ب) کپی شناسنامه     ج) کپی کارت ملی
* همراه داشتن "رضایت نامه کتبی از والدین برای خواهران مجرد"  و  "رضایت نامه کتبی از همسر برای خواهران متأهل"  الزامی می باشد.